(CAO) Tại Nha Trang, Trung tâm tư vấn đào tạo, hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức khóa tập huấn kỹ năng biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình bài giảng trong đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cho gần 80 học viên của 6 tỉnh miền Trung: Nghệ An, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đắc Lắc và Lâm Đồng.

Nâng cao kỹ năng biên soạn giảng dạy cho giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay Các học viên đã được các giảng viên đến từ trung tâm tư vấn đào tạo, trung tâm giáo dục đại học và nghề nghiệp thuộc Viện khoa học giáo dục Việt Nam hướng dẫn, cập nhật nội dung về yêu cầu đổi mới đối với giáo trình, tài liệu giáo dục và bài giảng trong đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, quy trình và phương pháp biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy. Đây là những nội dung, phương pháp kỹ năng cần thiết để giảng viên biên soạn giáo trình giảng dạy đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay. Được biết, trong năm 2010, Hiệp hội các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật Việt Nam đã mở được 6 lớp tập huấn như trên, thu hút trên 500 học viên cả nước tham dự.