QĐND Online - Sáng 30-5, tại Trường bắn Miếu Môn (Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu), Tổng Cục II đã khai mạc lớp tập huấn điều lệnh năm 2011. Trung tướng Lưu Đức Huy, Tổng cục trưởng Tổng cục II dự khai mạc và chủ trì lớp tập huấn. Thành phần tham gia lớp tập huấn gồm: Các đồng chí cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong tổng cục.

Lớp tập huấn nhằm thống nhất một số nội dung sửa đổi, bổ sung về Điều lệnh quản lý bộ đội, Điều lệnh đội ngũ. Trong 3 ngày, học viên sẽ được nghiên cứu, bồi dưỡng về các nội dung: hoàn thiện hệ thống chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên ở các cấp, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và các văn bản hiện hành. Thống nhất một số nội dung điều lệnh quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam; điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; hướng dẫn thực hiện tổ chức nghi lễ trong quân đội, thống nhất một số nội dung trao nhận phần thưởng; luyện tập và giao lưu bắn súng ngắn K54, súng tiểu liên AK bài 5 Quân dụng nâng cao; thăm quan Đơn vị M02, Đoàn B08, Binh đoàn Quyết Thắng về xây dựng đơn vị chính quy… Trước khi bước vào tập huấn, đội ngũ giáo viên đã làm tốt công tác giáo án, bài giảng, nắm chắc nội dung về lý luận, thuần thục động tác thực hành, kịp thời giải đáp những ý kiến thắc mắc của học viên; địa điểm, các mặt công tác nhất là chú trọng vào tư tưởng của cán bộ tập huấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tin, ảnh: Phan Anh