Ngày 17.4, 300 tình nguyện viên tuyên truyền phòng, chống dịch tiêu chảy cấp là đoàn viên, thanh niên tại 14 quận, huyện và sinh viên một số trường đại học-cao đẳng HN đã tham dự lớp tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch đầu tiên do Thành đoàn và Sở Y tế HN phối hợp tổ chức.