Giám đốc phụ trách kinh doanh thuộc tập đoàn dịch vụ tài chính AMMB Holdings Bhd của Malaixia cho biết AMMB dự định triển khai các hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam trong 12-18 tháng tới.