(Vietstock) - Sáng 26/06, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) đã ký hợp tác chiến lược với CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG).

Theo đó, STB sẽ cung ứng tín dụng kịp thời theo nhu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ của DLG. Đồng thời, DLG sẽ sử dụng các sản phẩm dịch vụ như thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại… tại STB và cùng hợp tác đầu tư liên doanh liên kết vào các dự án mà hai bên quan tâm. Về phía Sacombank-SBS, công ty sẽ trở thành đơn vị tư vấn chính thức của DLG thông qua việc triển khai công tác huy động các nguồn vốn trên thị trường chứng khoán như phát hành trái phiếu, tài trợ dự án, bảo lãnh phát hành cổ phiếu, kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư… Trước đó, DLG cũng đã ký hợp tác với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc thu xếp, tài trợ cho DLG và các công ty thành viên khoản tín dụng khoảng 12,000 - 13,000 tỷ đồng giai đoạn 2010 - 2015 để đầu tư vào các dự án cao su, thủy điện, khoáng sản, xây dựng cơ sở hạ tầng và một phần cho kinh doanh bất động sản. Tại buổi lễ, ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT DLG cho biết, 6 tháng đầu năm công ty đạt khoảng 500 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 52 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm DLG đạt 47.6% kế hoạch doanh thu cả năm và 34.6% lợi nhuận. Tuy nhiên, ông Pháp khẳng định, 6 tháng cuối năm hoạt động sản xuất kinh doanh của DLG sẽ tạo đột phá do các dự án đã vào thời điểm mang lại doanh thu. Tại buổi lễ, ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT DLG cho biết, 6 tháng đầu năm công ty đạt khoảng 500 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 52 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm DLG đạt 47.6% kế hoạch doanh thu cả năm và 34.6% lợi nhuận. Tuy nhiên, ông Pháp khẳng định, 6 tháng cuối năm hoạt động sản xuất kinh doanh của DLG sẽ tạo đột phá do các dự án đã vào thời điểm mang lại doanh thu.