Mục tiêu đưa tỉnh trở thành 1 trong 3 đầu tàu phát triển kinh tế của vùng.

Ngày 24-8, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện Tập đoàn McKinsey để nghe báo cáo kết quả nghiên cứu phân tích bước đầu về công tác lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 3 tháng qua, đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Tập đoàn McKinsey đã thực hiện hơn 100 cuộc phỏng vấn, hơn 20 chuyến thăm thực địa để có những đánh giá cụ thể về tình hình phát triển KT- XH tại Quảng Ninh. Đến nay, giai đoạn 1 (về đánh giá chiến lược thực hiện quy hoạch cơ bản) đã hoàn thành. Bản báo cáo đã chỉ ra được tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn thách thức của Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay; đề xuất phương hướng phát triển tổng thể trong tương lai.

Trên cơ sở đó, McKinsey nêu ra 11 ý tưởng sơ bộ để nắm bắt cơ hội, phát triển Quảng Ninh trở thành một tỉnh dịch vụ và công nghiệp hiện đại năm 2020 với mục tiêu đưa tỉnh trở thành 1 trong 3 đầu tàu phát triển kinh tế của vùng. Đơn vị tư vấn quy hoạch đặc biệt nhấn mạnh đến các trụ cột về phát triển kinh tế như: Cải biến trải nghiệm du lịch; đưa Vịnh Hạ Long trở thành nơi tổ chức hội nghị và sự kiện cao cấp; Yên Tử trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh; nâng cao năng suất giá trị gia tăng từ những ngành truyền thống; phát triển các tiểu ngành tứ cấp hỗ trợ du lịch; tìm hiểu khả năng phát triển những tiểu ngành…

Tại cuộc họp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến kết quả giai đoạn 1 dự án và công tác triển khai những công việc tiếp theo. Các ý kiến tập trung vào những nội dung như: Công tác phối kết hợp; phương pháp, cách thức tiếp cận; đảm bảo cân đối giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội; xác định rõ hơn vị thế của Quảng Ninh trong nền kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới; cập nhật các quy hoạch vùng; một số dự báo xu hướng phát triển của Quảng Ninh trong mối quan hệ vùng...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện trong giai đoạn 1 của dự án. Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp tục phối hợp cùng các ngành bám sát, đảm bảo thực hiện bản đề án đúng thời gian; khâu khảo sát của các nhóm tư vấn cần tiếp tục thực hiện và có chiều sâu hơn. Cần làm rõ phương pháp luận, phương pháp tiếp cận của Đề án theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời vừa đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội. Ngoài ra, McKinsey cần nghiên cứu kỹ Nghị định 92/2006 NĐ-CP của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển, lấy đó làm khung, bổ sung thêm những chi tiết cho phù hợp với tỉnh Quảng Ninh, phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành và Đề án phát triển tỉnh Quảng Ninh của Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch đầu tư trên cơ sở các nội dung báo cáo của McKinsey và ý kiến tham gia của các sở, ngành sẽ tổng hợp thành báo cáo trình lãnh đạo tỉnh trong tháng 8.