Thỏa thuận giữa công ty Việt Nam và công ty Hồng Công về việc thành lập công ty liên doanh chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam đã được ký tại thành phố Hồ Chí Minh chiều 14/11.