Sáng nay (12/11), tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hoa Sen ký kết tài trợ cho Quỹ An sinh xã hội huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu với số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng, với mục đích để xây dựng nông thôn mới tại huyện này.

Lễ ký kết trao tiền ủng hộ Quỹ an sinh xã hội giữa Tập đoàn Hoa Sen và lãnh đạo huyện Phước Long

CôngThương - Trước số tiền 1,5 tỷ trao cho huyện Phước Long sáng nay thì trong tháng 10/2013, Tập đoàn Hoa Sen đã tài trợ tổng cộng 22.000m tôn lạnh, ước tính khoảng 1,25 tỷ đồng qua 3 đợt cho người dân tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam và Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 và số 11 vừa qua.

Được biết, huyện Phước Long là huyện nông thôn sâu của tỉnh Bạc Liêu, được Trung ương chọn là 1 trong 5 huyện chỉ đạo điểm của cả nước về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn “2010 – 2015” theo quyết định 491 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 3 năm thực hiện, hiện tại huyện này đã có 1 xã đạt 18/19 chỉ tiêu, 1 xã đạt 17/19 chỉ tiêu, theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, Phước Long sẽ đạt tiêu chuẩn nông thôn mới với 7 xã đạt 19/19 chỉ tiêu đề ra.

Quỹ An sinh xã hội được hình thành tháng 3/2013, được quản lý và vận động bởi UBND huyện Phước Long, nhằm sử dụng cho việc đầu tư vào các chương trình, như: Xây dựng cầu bê tông, cốt thép; đường bê tông; trường học; trạm bơm điện phục vụ cho sản xuất của huyện... Đến nay, Quỹ đã có được nguồn kinh phí trên 50 tỷ. Với nguồn kinh phí này, huyện Phước Long đang chú trọng vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất...

Kim Tuyến

Lễ ký kết trao tiền ủng hộ Quỹ an sinh xã hội giữa Tập đoàn Hoa Sen và lãnh đạo huyện Phước Long

PHẢN HỒI