Chỉ trong 10 tháng, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 18,0 nghìn tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng của năm 2016.

Theo đó, gia tăng trữ lượng dầu khí 10 tháng của Tập đoàn đạt 10,0 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 55,6% kế hoạch năm. Tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 23,41 triệu tấn, vượt 9,8% kế hoạch 10 tháng và bằng 91,3% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 14,46 triệu tấn, vượt 7,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 90,2% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước đạt 12,76 triệu tấn, vượt 7,8% kế hoạch 10 tháng; ở nước ngoài đạt 1,70 triệu tấn, bằng 100,8% kế hoạch 10 tháng).

Sản lượng khai thác khí 10 tháng đạt 8,95 tỷ m3, vượt 1,16 tỷ m3 (vượt 15,0%) kế hoạch 10 tháng và bằng 93% so với kế hoạch năm. Sản xuất điện 10 tháng đạt 17,66 tỷ kWh, vượt 4,0% kế hoạch 10 tháng và 87,1% kế hoạch năm.

Tap doan dau khi Viet Nam bao lai khung du gia dau giam - Anh 1

Tập đoàn dầu khí Việt Nam báo lãi khủng dù giá dầu giảm.

Sản xuất đạm 10 tháng đạt 1,34 triệu tấn, vượt 3,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,2% kế hoạch năm, trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 704 nghìn tấn; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 644 nghìn tấn. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 5,62 triệu tấn, vượt 15,3% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 98,8% kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu tài chính , nếu so với mức giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45USD/thùng (kế hoạch giá dầu Công ty Mẹ - Tập đoàn năm 2016 đã được Bộ Công Thương phê duyệt là 45USD/thùng) thì các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 10 tháng đề ra.

Cụ thể, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 10 tháng đạt 367,2 nghìn tỷ đồng, vượt 5,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 84% kế hoạch năm. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 189,6 nghìn tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch 10 tháng và bằng 90% kế hoạch năm.

Trong 10 tháng đầu năm, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 72,3 nghìn tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch 10 tháng và bằng 90% kế hoạch năm. Đáng chú ý, dù giá dầu giảm mạnh nhưng tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 18,0 nghìn tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm.

Giá dầu thô trung bình tháng 10/2016 là 52USD/thùng; giá dầu trung bình 10 tháng 2016 là 43,5USD/thùng, bằng 96,7% mức giá kế hoạch điều hành của Chính phủ (45USD/thùng), giảm 12,8USD/thùng (tương ứng giảm 22,7%) so với mức giá trung bình 10 tháng 2015 là 56,3USD/thùng. Giá dầu Brent hiện tại đang dao động khoảng 48-52 USD/thùng.

Tính chung trong 10 tháng năm 2016, toàn Tập đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đề ra (vượt từ 3-15% so với kế hoạch 10 tháng). Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 10 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực hơn so với mức độ suy giảm giá dầu. Nếu so với giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45USD/thùng thì các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn vượt 5- 18% so với kế hoạch 10 tháng (tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt 5% kế hoạch, nộp NSNN toàn Tập đoàn vượt 7,0% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt 18% kế hoạch).

VĂN HUY