Sau giao dịch, Tập đoàn Đại Dương nắm giữ hơn 142 triệu cổ phần OCH, tỷ lệ 71,08%.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group mã OGC vừa thông báo đã bán 7,84 triệu cổ phiếu, tương đương 3,92% tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại dương mã OCH .

Sau giao dịch, Tập đoàn Đại Dương nắm giữ hơn 142 triệu cổ phiếu OCH, tỷ lệ 71,08%.

Tập đoàn Đại Dương đã đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu nhưng chỉ bán được gần 8 triệu cổ phiếu trên do chưa tìm được giá bán hợp lý.

Theo lịch sử giao dịch của OCH, vào ngày 24/6/2014, một giao dịch cổ phiếu đã được thực hiện với khối lượng hơn 7,84 triệu đơn vị, tương đương hơn 200 tỷ đồng. Số cổ phiếu được giao dịch này trùng khớp với số cổ phiếu mà OGC bán ra.

Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ ngày 3/6/2014 đến ngày 1/7/2014 theo định hướng phát triển kinh doanh của công ty.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (7/7/2014), giá cổ phiếu OCH đạt 25.500 đồng/cổ phiếu. Trong tháng 6/2014, giá cổ phiếu OCH luôn dao động ở khoảng 25.100 - 25.400 đồng/cổ phiếu.