Tập đoàn Berjaya (Malaysia) vừa trao tặng 10 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo của MTTQ TPHCM; đồng thời đang lập thủ tục xin thành lập Quỹ Berjaya Foundation dự kiến trên 2 triệu USD dành cho các mục đích của cộng đồng và xã hội.