QĐND Online – Sáng 17-4, tại Hà Nội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân (QPTD) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày Tạp chí ra số đầu tiên (4-1948/4-2013) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì. Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương (QUTW), Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì của Tạp chí QPTD.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Ngọc Hồi, Tổng biên tập Tạp chí QPTD và các thế hệ cán bộ, phóng viên của Tạp chí đã cùng nhau ôn lại chặng đường 65 xây dựng, phát triển và trưởng thành của Tạp chí QPTD.

Trước đòi hỏi khách quan của công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn quân sự, đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 4-1948, Quân sự Tập san, tiền thân của Tạp chí QPTD ngày nay, ra số đầu tiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư động viên, căn dặn gửi Quân sự Tập san. Thư của Người đã được trân trọng đăng trên Quân sự Tập san số đầu tiên.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Tạp chí QPTD đã tập trung tuyên truyền, quán triệt đường lối và phương pháp cách mạng, đường lối chiến tranh nhân dân; nghệ thuật chỉ đạo và tiến hành chiến tranh; tổng kết thực tiễn, phổ biến kinh nghiệm chiến đấu; tham gia nghiên cứu, phát triển lý luận quân sự…Trong thời kỳ hòa bình, Tạp chí QPTD đặt trọng tâm vào tuyên truyền các chủ trương, định hướng công tác lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các tổng cục; tổng kết kinh nghiệm trong xây dựng nền QPTD gắn với nền an ninh nhân dân và trong xây dựng lực lượng, thế trận QPTD kết hợp với lực lượng, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố… Cùng với đó, Tạp chí QPTD luôn tích cực đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận chính trị-tư tưởng, chống các quan điểm, tư tưởng sai trái; chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…

Trung tướng Lương Cường gắn Huân chương Quân công hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng của Tạp chí QPTD

Sau 65 năm, với tên gọi đầu tiên là Quân sự Tập san, đến Quân chính Tập san, Tạp chí Quân đội nhân dân, và nay là Tạp chí QPTD, Tạp chí QPTD đã trưởng thành, lớn mạnh không ngừng. Từ Quân sự Tập san số đầu tiên với 48 trang, phát hành tới cán bộ cấp tiểu đoàn, phạm vi đề cập chủ yếu trong lĩnh vực quân sự, nay Tạp chí QPTD có dung lượng 104 trang (số đặc biệt 120 trang), phát hành 17.000 cuốn; đồng thời xuất bản cả Tạp chí QPTD điện tử.

Sau khi gắn Huân chương Quân công hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng của Tạp chí QPTD, Trung tướng Lương Cường, thay mặt Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, biểu dương những thành tích xuất sắc mà tập thể tòa soạn Tạp chí QPTD đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT đề nghị, để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được, trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan lý luận quân sự và chính trị của QUTW và Bộ Quốc phòng, Tạp chí QPTD cần tiếp tục góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đặc biệt, cần làm rõ tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; về tư tưởng, nghệ thuật quân sự Việt Nam hiện nay; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ; về kết hợp kinh tế với quốc phòng-an ninh, quốc phòng-an ninh với kinh tế, đối ngoại và tổ chức.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì của Tạp chí QPTD

Để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, theo Trung tướng Lương Cường, Tạp chí QPTD cần có những bài viết sâu sắc, có tính thuyết phục cao. Muốn vậy, Tạp chí QPTD cần xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ lý luận cao, tư duy sắc bén, luôn đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp trong 65 năm qua và với vai trò là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của QUTW và Bộ Quốc phòng, trong những năm tới, Tạp chí QPTD sẽ tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh; PHẠM HOÀNG HÀ