Từ tháng 12 này, Tạp chí Hàng không Việt Nam sẽ ra mắt bạn đọc bộ mới gồm 100 trang, khổ 23x 29cm với nhiều bài viết về hàng không - lữ hành. Đây là sự nâng cấp cả hình thức, nội dung của ấn phẩm cũ, nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, phù hợp với sự phát triển của HKVN trong quá trình hội nhập quốc tế.