QĐND - Hà Tĩnh là một trong những địa phương tiêu biểu của Quân khu 4 về xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh, an toàn làm chủ, SSCĐ gắn với xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc. Để làm rõ những kinh nghiệm rút ra và các nội dung cơ bản cần giải quyết nhằm tiếp tục xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Đức Tới, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh mới đây đánh giá cao những kết quả công tác quân sự, quốc phòng. Đề nghị đồng chí cho biết rõ hơn về nội dung này? Đại tá Nguyễn Đức Tới: Quán triệt sâu sắc quan điểm đổi mới của Đảng, nhận thức đúng đắn về vị trí chiến lược của địa bàn, LLVT Hà Tĩnh luôn gắn bó máu thịt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn hướng về cơ sở, nắm chắc cơ sở, tham mưu đúng và trúng cho cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng xã, phường, cơ sở VMTD, xây dựng KVPT vững chắc. Bằng tính chủ động và những kinh nghiệm vốn có trong đấu tranh cách mạng, LLVT tỉnh luôn nắm bắt và dự báo sát diễn biến tình hình biên giới, tuyến biển và nội địa; bổ sung và hoàn chỉnh kịp thời các phương án. Từ tỉnh đến các thôn, bản đều chăm lo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở xã, phường, cụm tuyến an toàn làm chủ, SSCĐ. Thế trận quốc phòng toàn dân được gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân. Chỉ tính những năm đầu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, toàn tỉnh đã cử hàng nghìn lượt cán bộ chủ trì cấp huyện, sở, ban ngành, cán bộ quân sự cơ sở đi tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh do quân khu tổ chức. Ngoài ra tỉnh mở hàng chục lớp tập huấn kiến thức quân sự, quốc phòng cho hàng chục nghìn lượt cán bộ xã, phường. Qua tập huấn, bồi dưỡng nhận thức, quan điểm và trách nhiệm lãnh đạo quản lý nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng ở từng địa phương đã nâng lên rõ rệt. Từ tỉnh đến cấp huyện, xã, cơ quan, doanh nghiệp đều chăm lo xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên vững mạnh; nhất là xây dựng DQTV tại chỗ trên tuyến biển, hải đảo. Hằng năm tất cả các huyện, thị trên địa bàn tỉnh đều tổ chức diễn tập KVPT và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Đến nay, Hà Tĩnh có 262/262 xã, phường an toàn làm chủ, SSCĐ. Trong đó, có 96% số xã, phường, cơ sở đạt VMTD; 100% cụm tuyến hoạt động khá. Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 2 đội, 75 tổ công tác và hàng trăm cán bộ về 71 phường, xã; bám 136 thôn bản phối hợp với cấp ủy chính quyền vận động nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. LLVT tỉnh chủ động bám dân khắc phục hạn hán, nhiễm mặn; ứng cứu kịp thời giúp dân vượt qua thiên tai bão lũ... - Đồng chí đã nhấn mạnh mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Phải chăng đây là một trong những nguyên nhân cơ bản tạo nên những thành quả của LLVT tỉnh? Đại tá Nguyễn Đức Tới: Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tôi xin bày tỏ lòng biết ơn nhân dân đã dành cho bộ đội sự yêu thương, đùm bọc cả trong kháng chiến cũng như trong thời bình. Chúng tôi cho rằng, không chỉ trong kháng chiến mà ngay cả trong thời bình tình đoàn kết quân - dân phải không ngừng được tăng cường. Trong kháng chiến nhân dân sẵn sàng hy sinh tính mạng, tài sản để bảo vệ bộ đội, bảo vệ các chiến sĩ cách mạng. Trong hòa bình thấy nhân dân còn đói khổ, khó khăn, hoạn nạn... mà mình không ở bên dân, đồng cam cộng khổ với dân thì khi chiến tranh xảy đến thật khó mà huy động sự kề vai sát cánh của dân. Bởi thế những năm qua, LLVT Hà Tĩnh rất quan tâm chăm lo xây dựng mối đoàn kết với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân. - Thời gian tới LLVT Hà Tĩnh tập trung vào giải quyết những nội dung gì, thưa đồng chí? Đại tá Nguyễn Đức Tới: LLVT tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới; tiếp tục đưa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở tổng kết nhiệm vụ quốc phòng 5 năm (2005-2010), Cuộc vận động sẽ hướng vào khắc phục những khâu yếu, mặt chưa làm được ở mỗi cán bộ chủ trì, mỗi cấp ủy, mỗi đơn vị, địa phương. Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu: "Xây dựng cơ sở, xã phường, cụm tuyến an toàn làm chủ, SSCĐ” thật sự cơ bản thiết thực, phù hợp với từng địa bàn. Coi trọng xây dựng và phát triển hai lực lượng và ba thứ quân để tạo nên một thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác tư tưởng, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. - Xin cảm ơn đồng chí! Thuận Thắng (thực hiện)