Theo Tổng cục Thủy sản, tổng diện tích tiềm năng nuôi trồng thủy sản ở biển và hải đảo của nước ta là hơn 244 nghìn ha. Trong đó, vùng nuôi bãi triều ven biển hơn 153 nghìn ha, vùng vũng vịnh và ven đảo gần 80 nghìn ha, diện tích còn lại ở vùng biển hở.

Tao luc cho nghe nuoi thuy san bien - Anh 1

Từ năm 2010 đến nay, nghề nuôi trồng thủy sản biển liên tục phát triển cả về diện tích và sản lượng. Hiện, diện tích nuôi trồng thủy sản biển đạt khoảng 40 nghìn ha, tăng khoảng 1.200 ha, sản lượng đạt hơn 308 nghìn tấn, gấp gần hai lần so với năm 2010. Những loài nuôi chủ lực của nghề nuôi trồng thủy sản biển gồm: cá biển cho sản lượng hơn 30 nghìn tấn, nhuyễn thể khoảng 269 nghìn tấn và giáp xác gần 8.900 tấn...

Trong lúc ngành tôm và cá tra những năm vừa qua gặp không ít khó khăn cả về giá và thị trường tiêu thụ, cộng thêm áp lực của các rào cản thương mại và kỹ thuật của các nước nhập khẩu, thì nghề nuôi thủy sản biển được coi là một hướng phát triển mới đầy tiềm năng cho ngành thủy sản nước ta với nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Nó không chỉ gỡ khó về vấn đề nguyên liệu cho xuất khẩu thủy sản, mà thực tế đã có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người nuôi. Đồng thời, góp phần ổn định và giữ gìn an ninh trên biển.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), nếu tận dụng tốt tiềm năng, nghề nuôi thủy sản biển có thể đem lại giá trị chục tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, việc phát triển nghề nuôi thủy sản biển phần lớn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch, con giống sản xuất ra chưa đáp ứng được nhu cầu nuôi thương phẩm. Mặt khác, trình độ kỹ thuật của người dân cũng còn hạn chế cho nên hiệu quả sản xuất chưa cao, công nghệ lồng nuôi trên biển chưa đáp ứng được điều kiện khắc nghiệt của thời tiết và bảo đảm an toàn môi trường vùng ven biển.

Để nghề nuôi trồng thủy sản biển phát triển bền vững và đóng góp ngày càng lớn vào giá trị gia tăng của ngành thủy sản, thời gian tới, Tổng cục Thủy sản cần tiếp tục hướng dẫn các địa phương tiến hành lập quy hoạch chi tiết vùng nuôi: cá biển, nhuyễn thể, giáp xác... và tập trung giám sát chặt chẽ quy hoạch. Bên cạnh đó, cần lưu ý đặc biệt đến công tác phòng, chống dịch bệnh, tuân thủ quy trình kỹ thuật nuôi, sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, cần có hệ thống giải pháp về chính sách phù hợp, đồng bộ từ khoa học công nghệ đến ưu đãi về vốn tín dụng, thuế, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.

Mới đây, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) đã chính thức được thành lập, hy vọng sẽ là một kênh quan trọng tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ và ngư dân chủ động phối hợp các cơ quan nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển chuỗi giá trị hoàn chỉnh của ngành nuôi biển, biến đại dương trở thành một “cánh đồng” đem lại giá trị kinh tế lớn hơn.