Sáng 18-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về nội dung Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi). Các đại biểu đều nhất trí với việc cần thiết sửa đổi Luật cho phù hợp với thực tiễn và tạo động lực mới cho ngành đường sắt phát triển.

Tao co che mo de nganh duong sat thoat khoi tinh trang lac hau - Anh 1

Nhiều ý kiến đại biểu góp ý vào dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) đều nhất trí về những tồn tại, bất cập trong thời gian dài của ngành đường sắt, nhất là kết cấu hạ tầng đường sắt lạc hậu, xuống cấp, phần lớn đầu tư từ khoảng trăm năm trước. Các đại biểu đề nghị cần quy định rõ và đầy đủ hơn hướng ưu tiên phát triển của ngành đường sắt, nhất là công tác đầu tư để đưa giao thông vận tải đường sắt sớm thoát khỏi tình trạng lạc hậu, yếu kém như hiện nay.

Đồng thời, một số đại biểu đều thống nhất quan điểm phải có lộ trình tách bạch giữa kinh doanh hạ tầng và kinh doanh vận tải đường sắt để có thể thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư; đồng thời nên có các chính sách ưu đãi để phát triển loại hình giao thông này.

Cho rằng nguyên nhân chủ quan chính là sự yếu kém trì trệ nội tại, tâm lý bao cấp trông chờ, chậm trễ đổi mới thích ứng cơ chế thị trường của ngành đường sắt - theo đại biểu Nguyễn Phi Thường (Hà Nội) còn do sự lúng túng về định hướng chính sách phát triển. Với sự tụt hậu, yếu kém của ngành đường sắt hiện nay, đại biểu Nguyễn Phi Thường nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Đường sắt năm 2005.

Theo đại biểu Triệu Tuấn Hải (Lạng Sơn) thì Luật Đường sắt (sửa đổi) cần bảo đảm mục tiêu phát triển giao thông đường sắt theo cơ chế thị trường, tạo cơ chế mở để thu hút các nguồn lực ngoài xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Cần tạo bước đột phá phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; đồng thời tạo lập môi trường hoạt động kinh doanh thông thoáng, không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế phát triển hệ thống đường sắt theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Đại biểu Triệu Tuấn Hải đề nghị nền tách bạch chức năng quản lý của cơ quan nhà nước với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt chú ý đến cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đường sắt.

Khẳng định đường sắt là một ngành giao thông vận chuyển hiệu quả và có nhiều lợi thế, đại biểu Trần Xuân Hùng (Hà Nam) cho rằng, dự án Luật cần có những quy định khuyến khích mạnh hơn nữa hoạt động xã hội hóa trong kinh doanh vận tải đường sắt và để giảm thời gian chờ tàu, chạy tàu, tránh tàu... cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành đường sắt.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị dự án Luật cần quy định rõ và đầy đủ hơn hướng ưu tiên phát triển của ngành đường sắt, ưu tiên công tác đầu tư để giao thông vận tải đường sắt sớm thoát khỏi tình trạng lạc hậu, yếu kém như hiện nay. Đồng thời cũng cần bổ sung quy định cụ thể hơn nội dung quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường sắt và thực sự phải tạo được đột phá trong phát triển của ngành.

Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) gồm 9 Chương, 95 Điều. Trong đó giữ nguyên 4/114 Điều tại Luật Đường sắt 2005 (chiếm 3,5%); sửa đổi, bổ sung 65 Điều (chiếm 57%); bãi bỏ 45 Điều (chiếm 39,5%) và bổ sung mới 26 Điều.