Các cấp, ngành, lực lượng chức năng phải chung sức, đồng hành cùng gia đình, nhà trường, xã hội tạo nên sức mạnh thống nhất ngăn chặn hiểm họa này...