TP - Trung ương Đoàn đã trình lên Thủ tướng “Đề án Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2016 - 2020”.

Tạo bước đột phá về số lượng và chất lượng nguồn lao động, nhất là thanh niên, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc dân. Góp phần giải quyết nhu cầu việc làm, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh.

Mục tiêu của đề án 100% học sinh THPT, 65% học sinh THCS thường xuyên được tư vấn hướng nghiệp. Tập huấn cho 30.000 cán bộ đoàn các cấp về tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm. 65% Đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên. 70% Đoàn trong các trường THPT, THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức định kỳ các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Theo đó, ngày 1/4, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị giao ban các trung tâm dạy nghề thanh niên, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên toàn quốc tại Quảng Bình. Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn, cùng đại diện lãnh đạo của 30 trung tâm trên toàn quốc về báo cáo kết quả hoạt động của năm 2015, kết quả thực hiện đề án 103 (giai đoạn 2008-2015).

Trong năm 2015, các trung tâm đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho 325.000 lượt người, đào tạo nghề cho 16.500 người, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 22.350 người. Riêng đề án 103 đã có gần 6,4 triệu lượt thanh niên được tư vấn, truyền thông về nghề nghiệp việc làm, đạt tỉ lệ bình quân 0,95 triệu người/năm.