Sáng nay, ngày 3/10, tại Hà Nội đã diễn ra “Diễn đàn ASEAM về tăng trưởng xanh: Cùng hành động hướng tới nền kinh tế xanh”.

Sự tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng ở nhiều khu vực trên thế giới trong những thập kỷ qua đã giúp cho hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo; nhiều quốc gia đã đạt được mức thu nhập trung bình theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc…Tuy nhiên, đi kèm với đó là những tác động của biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập ngày càng sâu sắc hơn, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng cao, không một chính phủ nào có thể hành động một mình để ứng phó với các thách thức trên. Chính vì vậy, để giải quyết những vấn đề toàn cầu, không gì khác là phải tìm kiếm các mô hình tăng trưởng mới, trong đó có mô hình tăng trưởng xanh và bền vững. – Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh khẳng định.

Theo đó, tăng trưởng xanh không chỉ là động lực thúc đẩy và phục hồi kinh tế toàn cầu, mà còn là mô hình và công cụ để thực hiện phát triển bền vững với ba thành tố quan hệ chặt chẽ và tác động lẫn nhau. Cụ thể là phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, tăng cường phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường.

Như vậy, nội hàm then chốt của nền kinh tế xanh là phải bảo tồn được thiên nhiên cho các thế hệ mai sau, bảo vệ môi trường, phát triển các loại công nghệ sạch, sử dụng nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, sức gió, thủy triều…giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Xây dựng nền kinh tế xanh sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn về kinh tế-xã hội, góp phần vào việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ.

Thực tế, trong nhiêu năm qua, Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình Môi trường (UNEP) nhằm khuyến khích phát triển và sử dụng năng lượng sạch, hỗ trợ tạo việc làm mới và chuyển đổi sang nền kinh tế thân thiện với môi trường. Cùng với đó, là một trong những diễn đàn liên khu vực quan trọng đại diện cho hơn 60% dân số thế giới, đóng góp khoảng 55% GDP toàn cầu với tiềm lực khoa học – công nghệ dồi dào, ASEM đã là một trong những diễn đàn liên khu vực đi đầu thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Diễn đàn ASEM sẽ là nơi để các quốc gia tăng cường phối hợp chính sách và hợp tác thúc đẩy tăng trưởng xanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, cơ sở hạ tần giao thông, đô thị, sử dụng hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo.

Không riêng Việt Nam, nhiều thành viên ASEM đã đi đầu trong thực hiện xanh hóa nền kinh tế, mà nổi bật là các chiến lược của Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…Các quốc gia này đều coi tăng trưởng xanh là một định hướng phát triển quốc gia trong những thập kỷ tới, đặc biệt là trước những hệ quả sâu sắc của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, cứ sau mỗi cuộc khủng hoảng thì cơ cấu sản xuất và tiêu dùng toàn cầu lại dịch chuyển. Hơn hết, cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ toàn cầu lần này diễn ra đồng thời với khủng hoảng năng lượng, lượng thực và cả tác động của biến đổi khí hậu nên các quốc gia đều đang hướng mạnh tới các nền sản xuất tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Thậm chí, nhiều quốc gia đã dành khoản ngân sách tương đối lớn trong các gói kích thích kinh tế cho các giải pháp kinh tế xanh.

(T.Hương)