Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 năm nay của Trung Quốc đạt 10,6%, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái...