(Đất Việt) Những doanh nghiệp lớn, một số tập đoàn kinh tế chủ lực sẽ quy định cụ thể trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Còn lại các tổng công ty thì nổi bật là vai trò các Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Quan điểm này được nêu trong Nghị định mới về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN được Chính phủ thảo luận kỹ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ và được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt lại tại buổi họp báo Chính phủ, ngày 31/7

Nợ xấu có xu hướng tăng

Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, thảo luận về tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2012, Chính phủ thống nhất đánh giá KT-XH tiếp tục chuyển biến đúng hướng, đạt được kết quả tích cực, toàn diện. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) liên tục giảm trong 7 tháng đầu năm 2012, tháng 7 giảm âm (-) 0,26% so với tháng 6 (đây là tháng thứ 2 liên tiếp CPI giảm).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam

Bộ trưởng Đam cho biết, tuy đã đạt được những kết quả khá toàn diện, nhưng Chính phủ nhận định tình hình KT-XH vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình trạng nợ xấu của các ngân hàng thương mại chưa được giải quyết triệt để và số dư nợ xấu có xu hướng tăng... Nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đề ra trong các tháng cuối năm là tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước thực hiện có hiệu quả tái cấu trúc nền kinh tế.

Đặc biệt, tại phiên họp này, Chính phủ cũng dành thời gian dài thảo luận kỹ về phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) nhằm phát huy tốt hơn vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường. Mặt khác, làm rõ hơn trách nhiệm chủ sở hữu. Đi liền với trách nhiệm là quyền về mọi mặt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ quản lý chuyên ngành, Hội đồng thành viên và HĐQT của tổng công ty Tcty. Lần này sẽ thêm một cấp của Bộ quản lý tổng hợp như: KH-ĐT, Tài chính, Nội vụ, LĐ-TB-XH. “Tinh thần chung là không quay lại chế độ Bộ chủ quản trước đây, mà tăng cường vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền của các Bộ quản lý chuyên ngành trong thực hiện chiến lược, cũng như công tác cán bộ của các tập đoàn, Tcty”, Bộ trưởng Đam nói.

Lý gải rõ hơn về Nghị định này, Bộ trưởng Đam cho biết, đây là nội dung rất quan trọng, có quá trình chuẩn bị rất dài, từ năm 2009 đến nay. Vấn đề là phải bỏ cơ chế chủ quản, tách quản lý nhà nước ra khỏi quản lý DN. Tất cả DN hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, nhưng DNNN có vai trò, nhiệm vụ và đặc thù riêng, dẫn đến tình trạng một số khâu, một số việc trong một số DNNN được quản lý không đủ chặt chẽ và đã có những sai phạm xảy ra. Do vậy, phải cụ thể, quyền hạn của Chính phủ là tập thể thì làm những việc gì, quyền của Thủ tướng là những việc gì, đặc biệt là của Bộ quản lý chuyên ngành. “Tựu chung, nghị định làm rất rõ trách nhiệm của Thủ tướng, của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành, của Hội đồng thành viên, HĐQT và Bộ tổng hợp… Nghị định mới phân định rõ, những DN lớn đặc biệt, một số tập đoàn kinh tế chủ lực của Nhà nước sẽ tăng cường quy định cụ thể hơn trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, còn lại các Tcty thì nổi bật là vai trò các Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành”, Bộ trưởng Đam nói.

Thu nhập trên 9 triệu đồng mới nộp thuế

Trả lời báo chí về nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh cho biết, Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ trình Quốc hội vào tháng 10.2012. Hiện đã tổng kết, thảo luận, xin ý kiến rộng rãi để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó nội dung được quan tâm nhiều nhất là giảm trừ gia cảnh.

Hiện Bộ Tài chính đã trình Chính phủ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân người nộp thuế từ 4 triệu lên 9 triệu đồng và người phụ thuộc từ 1,6 triệu lên 3,6 triệu đồng. Theo bà Minh, mức giảm trừ gia cảnh đưa ra được căn cứ vào tốc độ tăng trưởng GDP, căn cứ mức GPP bình quân đầu người và căn cứ chỉ số CPI thời gian qua và giai đoạn tới và căn cứ mức tiền lương tối thiểu và căn cứ kết quả thống kê mức sống và thu nhập của dân cư. Ở đây, với mức giảm trừ gia cảnh đề xuất, so với thời điểm năm 2011, sẽ có 70% người dân không phải nộp thuế, tương đương 2,6 triệu/3,8 triệu người đang nộp thuế hiện nay. Dẫn chứng cụ thể hơn, bà Minh cho biết: với một người nộp thuế có thu nhập 12,6 triệu đồng nuôi 1 người phụ thuộc thì chưa phải nộp thuế, nếu thu nhập 15 triệu thì chỉ phải nộp thuế 120 nghìn đồng.

Dự kiến, Luật sẽ được thông qua vào tháng 11.2012 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013. Với hiệu lực đó, và mức giảm trừ gia cảnh như trên thì số thuế giảm so với chính sách hiện hành năm 2013 là hơn 5.200 tỷ và năm 1014 là 13.500 tỷ đồng.