Một ngày sau trận dữ, ở các bản làng Mù Cang Chải, tiếng khóc xé lòng của đồng bào người Mông hoà cùng tiếng lũ, tiếng đất sạt.