Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định tăng thuế xuất khẩu phôi thép từ 0% lên 10%, áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu kể từ ngày 28/6.