Hanoinet - Bộ Tài chính ngày 15/4 cho biết, Bộ này vừa ban hành mức thuế nhập khẩu áp dụng đối với mặt hàng xe hơi đã qua sử dụng.