Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam đề xuất Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể nên bố trí lại khung giáo dục phổ thông tổng thể là 5+5+2. Tức là ở bậc Tiểu học kéo dài 5 năm, Trung học cơ sở là 5 năm, Trung học phổ thông là 2 năm thay cho khung 5+4+3 hiện nay.

Tang thoi gian dao tao o bac THCS thanh 5 nam? - Anh 1

Hiện nay, bậc Trung học cơ sở kéo dài 4 năm. Ảnh internet.

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam vừa có văn bản góp ý về Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Theo Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam, bậc Trung học cơ sở thực hiện 5 năm để có thêm thời gian hoàn thành kiến thức phổ thông cơ bản cho người học. Bậc Trung học phổ thông sẽ thực hiện nhiệm vụ phân luồng cho người học triệt để hơn.

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam đề xuất hoạt động trải nghiệm sáng tạo nên được hiểu là phương pháp “học qua trải nghiệm” và cần được đưa vào như một phần của hoạt động giáo dục môn học chứ không nên đưa vào như một môn học riêng biệt.

Hiệp hội cũng đề xuất cần bổ sung thời lượng dạy ngôn ngữ mẹ đẻ cho người dân tộc thiểu số và ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc. Thời lượng dự kiến dành cho nội dung giáo dục của địa phương cùng với môn tiếng dân tộc thiểu số chỉ khoảng 5% tổng thời lượng chương trình là quá ít.

Ngoài tiếng dân tộc, dự thảo chưa đề cập đến ngôn ngữ đặc thù của các đối tượng người khuyết tật như ngôn ngữ ký hiệu của người điếc, chữ Braille của người mù, để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận chương trình giáo dục một cách bình đẳng.

Một vấn đề nữa là quá trình hướng nghiệp cần được tiến hành sớm hơn và cân nhắc lại vị trí của lớp 10. Theo Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, lớp 10 là lớp định hướng nghề nghiệp sẽ là muộn. Theo Hiệp hội, việc định hướng này là một quá trình đã được tiến hành suốt các bậc học từ tiểu học đến Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Đỗ Hòa