Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu các cục thuế địa phương tăng cường thanh, kiểm tra thuế.

Tang thanh tra thue cac DN chuyen nhuong von, thuong hieu - Anh 1

Theo đó, sẽ tập trung thanh, kiểm tra: Các doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế; DN nhiều năm chưa thanh tra (từ 3 đến 5 năm), sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp; DN chuyển nhượng vốn, thương hiệu… Việc thanh, kiểm tra thực hiện ngay trong những tháng còn lại của năm 2016.

Các cục thuế lựa chọn DN có số hoàn thuế lớn hoặc có dấu hiệu rủi ro đã được kiểm tra trước khi hoàn để thực hiện thanh tra toàn diện trong năm 2016...

Trong 9 tháng năm 2016, toàn ngành thuế đã thanh, kiểm tra hơn 55.700 DN, qua đó tăng thu ngân sách hơn 9.230 tỷ đồng.

Lê Hữu Việt