Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 20.2 đã ký QĐ số 236/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Thúc đẩy đầu tư của VN ra nước ngoài".