(VEN) - Ngày 9/4, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2013/TT-BTC, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, thông tư quy định tăng mức thuế suất thuế nhập khẩu từ 0% lên 3% đối với mặt hàng hydro peroxit, đã hoặc chưa làm rắn bằng ure, dạng lỏng thuộc mã số 2847.00.10. Mức thuế suất mới sẽ bắt đầu được áp dụng từ 24/5/2013./.

NTK