Sáng 17.10, tại phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe tờ trình và cho ý kiến về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 của Chính phủ.

Tang luong co so tu 1,21 trieu dong len 1,3 trieu dong/thang la hop ly - Anh 1

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải (Ảnh: Q.H)

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, về chi thường xuyên, Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí với những giải pháp tiết kiệm tối đa chi thường xuyên, song để đảm bảo tính khả thi, đề nghị Chính phủ chỉ rõ tiết kiệm ở những lĩnh vực chi, khoản chi, mục chi nào. Một số ý kiến đề xuất cần mở rộng thêm việc áp dụng chế độ khoán xe công và một số lĩnh vực khác để tăng cường tiết kiệm, giảm áp lực chi tiêu công.

Về bố trí điều chỉnh tiền lương cơ sở, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách nhấn mạnh, trong điều kiện giá cả tăng cao, đời sống của cán bộ, công chức gặp không ít khó khăn thì đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng một tháng (tương đương tăng 7%) là hợp lý.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cân nhắc bố trí nguồn để thực hiện đề án cải cách tiền lương.

"Việc điều chỉnh tiền lương phải đi đôi với tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả công việc; cũng như phải cân nhắc, tính toán kỹ, xác định rõ nguồn thực hiện điều chỉnh lương...", Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải nêu ý kiến.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý Chính phủ về tính khả thi khi yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tự sắp xếp, tiết kiệm trong dự toán được giao để tạo nguồn điều chỉnh tiền lương.

Từ 1.5.2016, mức lương cơ sở của công chức, viên chức đã tăng lên mức 1,21 triệu đồng một tháng. Nếu xét từ năm 2008 đến nay, lương cơ sở đã tăng hơn 2 lần, từ 540 nghìn đồng lên 1,21 triệu đồng một tháng.

Clip Phiên họp thứ 4 của Ủy ban thường vụ QH.

Xuân Hải