Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2017, từ ngày 1/7/2017, lương cơ sở sẽ tăng từ từ 1,21 triệu đồng/tháng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng.

Tang luong co so len muc 1,3 trieu dong/thang tu 1/7/2017 - Anh 1

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Chiều 11/11, với 391/402 đại biểu (chiếm 79,31% tổng số đại biểu) biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2017. Một trong những nội dung đáng chú ý là Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2017.

Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách Nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở.