Quốc hội đang họp bàn, nhiều đại biểu cho rằng mặc dù hoàn cảnh kinh tế đất nước đang khó khăn, nhưng vẫn phải tìm mọi nguồn để bảo đảm lộ trình tăng lương năm 2013.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng nói: “Không có tiền lấy gì đi chợ? Các ủy viên ngồi đây lương 7 - 8 triệu đồng/tháng nhưng những người thấp hơn khó khăn lắm, đặc biệt cán bộ hưu trí, người có công” (Thanh niên số 291 ngày 17-10-2012). Và với tầm nhìn của người từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính, ông phác họa một số nguồn có thể làm cơ sở để tăng lương, bớt những khoản chi công, hoãn những đầu tư chưa thật cần thiết.

1. Về việc tăng lương cho cán bộ công nhân viên về hưu, tôi xin có ý kiến: Đồng ý với quan điểm của tác giả Vũ Như Quỹ (Báo Người cao tuổi ngày 29-9-2012): “Thường trong các cuộc tăng lương, người lương thấp bao giờ cũng được quan tâm nhiều hơn cho đời sống bớt khó khăn. Nay người lương thấp được tăng ít, lương cao tăng nhiều. Thế là không hợp tình”. 2. Nếu cứ tăng lương tối thiểu rồi nhân lên phần trăm là chưa hợp lí với người nghỉ hưu. Nhiều cụ “lí luận” là ông đã nghỉ hưu, tức đã nghỉ công tác rồi thì cũng như tôi. Khi tại chức ông đã được đãi ngộ về lương và các chế độ ưu đãi khác, về hưu ông cũng đã được tính lương cao rồi. Bây giờ giả dụ ông đi tàu xe thì giá vé cũng như tôi, không vì lương ông cao mà nhà xe lấy vé cao hơn và các cụ bảo đã tăng lương hưu nên tăng bằng nhau. Năm 2012, tăng trên 30%, có người số tiền tăng đã hơn cả tháng lương hưu của người lương thấp! Đó là chưa kể có người trước khi nghỉ hưu đã được tăng ngay lương. 3. Nên xem xét có chính sách tăng lương cho những người hoạt động kháng chiến thời chống Pháp (1945 - 1954). Họ tham gia bảo vệ đất nước trong thời kì khó khăn gian khổ, lương tính bằng gạo, chỉ gọi là sinh hoạt phí. Số người này hiện nay không nhiều, nếu có thì tuổi đã 80 trở lên, sức khỏe kém, bệnh tật nhiều. Vậy chính sách đối với họ như thế nào cho phải đạo. 4. Nếu vì ngân sách dành cho tăng lương có hạn thì nên phân khúc tính theo lương hưu. Ví dụ lương hưu dưới 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu đồng thì tăng lương trước. Người lương cao tạm sống được sẽ tăng sau. Và khi tăng thì nên tăng theo một số tiền quy định 500, 400, 300 nghìn đồng, lương cao tăng ít hơn. Không nên tăng theo phần trăm như đã làm, chắc chắn sẽ được sự đồng tình của dư luận và đa số người về hưu. Vả lại nhân dân ta có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “chia sẻ ngọt bùi có nhau”

Minh Hiển