(VietNamNet) - Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh thì giá xăng dầu trong nước rất có thể sẽ tăng theo. Lộ trình thực hiện giá thị trường đối với xăng dầu là tất yếu.