Yêu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ rất lớn, tập trung ở nhiều lĩnh vực pháp luật với 2 hình thức trợ giúp pháp lý (TGPL) chủ yếu là tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khuyết tật.

Tang cuong tro giup phap ly cho nguoi khuyet tat - Anh 1

Ảnh minh họa từ internet.

Theo số liệu thống kê năm 2014, số người khuyết tật trên địa bàn tỉnh là 23.500 người (chiếm 1,8% dân số của tỉnh). Những người khuyết tật cơ bản và chủ yếu sinh sống cùng gia đình ở khu dân cư, một bộ phận được các cơ sở bảo trợ xã hội nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong các năm trước, hoạt động TGPL cho người khuyết tật chủ yếu được thực hiện thông qua hoạt động TGPL lưu động, tư vấn pháp luật, có lồng ghép với các chương trình, chính sách TGPL khác. Nguyên nhân là do chưa có nguồn kinh phí riêng để tổ chức, thực hiện.

Tuy nhiên, trong 3 năm 2012 - 2014, Trung tâm TGPL vẫn thụ lý và giải quyết được 81 vụ, việc cho 81 người khuyết tật, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực tư vấn pháp luật và trong lĩnh vực dân sự, lao động - việc làm, đất đai và chế độ, chính sách.

Phối hợp với Phòng Tư pháp cấp huyện và chính quyền địa phương cấp xã tổ chức 183 đợt TGPL lưu động tại 115 xã, thị trấn trong tỉnh với gần 6.250 lượt người tham dự, trong đó có khoảng 930 người khuyết tật và đại diện người khuyết tật có mặt. Xây dựng 03 phóng sự truyền hình, cấp phát 4.300 tờ gấp pháp luật miễn phí có liên quan đến chính sách, pháp luật cho người khuyết tật. Thường kỳ hướng dẫn nghiệp vụ cho các Câu lạc bộ TGPL trong công tác sinh hoạt chuyên đề dành cho người khuyết tật.

Năm 2016, thực hiện Kế hoạch số 2074/KH-UBND ngày 31/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh và được sự quan tâm của UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Phú Thọ đã tích cực, chủ động liên hệ với các cơ sở chăm sóc, giáo dục người khuyết tật để triển khai nhiều hoạt động TGPL cho người khuyết tật. Cụ thể, đã tổ chức một số đợt truyền thông về TGPL và tiến hành niêm yết các bảng thông tin tại trụ sở cơ sở bảo trợ xã hội, cấp phát miễn phí gần 10.000 tờ gấp pháp luật cho người khuyết tật. Trên cơ sở đó, người khuyết tật được hiểu biết, nâng cao kiến thức về pháp luật đặc biệt trong hoạt động TGPL, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận và thụ hưởng kịp thời chính sách TGPL miễn phí.

Từ những kết quả đã đạt được bước đầu, trong thời gian tới, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức chăm sóc, giáo dục người khuyết tật và các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực triển khai nhiều hoạt động cho người khuyết tật, trong đó tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ khảo sát nhu cầu TGPL cho người khuyết tật, đẩy mạnh truyền thông về TGPL, tiếp tục niêm yết bảng thông tin và cấp phát tờ gấp pháp luật cho người khuyết tật ở các cơ sở bảo trợ xã hội và ngay tại khu dân cư. Nhờ vậy, góp phần thực hiện thành công chính sách TGPL cho người khuyết tật với các mục tiêu, ý nghĩa cao đẹp, tương thân, tương ái, giàu tính nhân văn đã được xác định.

Đoàn Hữu Văn