(CAO) Được tổ chức lần đầu tiên cho khu vực Mê-kông, diễn đàn “Hội nhập ASEAN và Trao quyền kinh tế cho phụ nữ khu vực Mê-kông” do Chính phủ Úc tổ chức trong hai ngày 27 và 28-8-2014 tại Hà Nội, trong phạm vi Khuôn khổ hợp tác các tổ chức phi chính phủ ( NGO) và khu vực Mê-kông (AMNEP) sẽ tập trung thảo luận cách thức để giúp phụ nữ có thể phát huy đầy đủ tiềm năng phát triển kinh tế và xã hội của mình. Diễn đàn cũng là một kênh thảo luận quan trọng cho các bên liên quan nhằm đảm bảo phụ nữ được hưởng lợi tối đa từ tiến trình phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập ASEAN.

Đại sứ Australia Hugh Borrowman phát biểu tại Diễn đàn

Đại sứ Úc tại Việt Nam, ngài Hugh Borrowman nhận định: Hội nhập ASEAN có thể là một cú hích mạnh mẽ cho quá trình tham gia vào phát triển kinh tế của phụ nữ. Tuy nhiên, những khác biệt do sự bất bình đẳng giới như khả năng tiếp cận vốn, thị trường, kỹ năng kinh doanh… có thể làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế. Liên Hợp Quốc đã đánh giá ‘thiệt hại’ do phụ nữ ‘bị bỏ lỡ cơ hội’ tham gia làm kinh tế ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là 89 tỷ USD mỗi năm. Phụ nữ gặp phải rất nhiều rào cản như sự bất bình đẳng trong các điều luật, không thể đáp ứng các yêu cầu thế chấp do thiếu quyền sở hữu tài sản, bị quấy rối nơi công cộng, thiếu kiến thức kinh doanh cũng như năng lực và kiến thức tài chính cơ bản.

Bà Lê Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhận xét: “Trong khuôn khổ xu hướng hợp tác ASEAN, Việt Nam đã rất chủ động với các hoạt động tăng cường bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và giúp phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế”.

Diễn đàn cũng là cơ hội để các đại biểu tham gia chia sẻ kinh nghiệm của họ với tư cách là các nữ lãnh đạo, nữ doanh nhân trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả xã hội dân sự, giới học giả, khu vực kinh tế tư nhân và các hiệp hội doanh nghiệp. Trong dịp này, Chính phủ Úc cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ tăng cường năng lực kinh tế cho phụ nữ ở khu vực Mê-kông như cung cấp nhiều cơ hội hơn cho các tổ chức xã hội dân sự để đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận chính sách.