Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mới đây đã được UBND TP chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở GD&ĐT.

Tang cuong thanh tra, kiem tra viec dua noi dung PCTN vao giang day - Anh 1

Việc giảng dạy nội dung PCTN đối với cấp phổ thông trung học cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức liêm chính. Ảnh: Internet

UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở GD&ĐT tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục về PCTN tại các cơ sở GD&ĐT; chỉ đạo quyết liệt và có biện pháp tích cực trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc giảng dạy nội dung PCTN đối với cấp phổ thông trung học cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức liêm chính, kết hợp giảng dạy pháp luật về PCTN với thời lượng phù hợp.

Tang cuong thanh tra, kiem tra viec dua noi dung PCTN vao giang day - Anh 2

Năm học 2016 - 2017, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường THPT tiếp tục lồng ghép, tích hợp nội dung PCTN vào giảng dạy. Ảnh: TTH

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn TP...

UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về PCTN và kết quả trong công tác PCTN trên địa bàn TP.

Chu Tuấn