Tiếp tục chương trình giám sát công tác quản lý thuế trên địa bàn Hà Tĩnh của HĐND tỉnh, chiều 19/10, Phó Chủ tịch HĐN tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì làm việc với Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh về các nội dung liên quan. Cùng dự có Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh.

Tang cuong thanh tra, kiem tra nghia vu thue cua doanh nghiep - Anh 1

Làm rõ đề cương theo yêu cầu của đoàn giám sát, lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh thông tin một số nội dung về công tác quản lý thuế trên địa bàn từ 2014 đến nay. Theo đó, Chi cục hiện quản lý 1.044 doanh nghiệp được cấp mã số thuế; theo dõi, lập bộ môn bài cho 7.346 hộ và 3.253 bộ thuế hộ kinh doanh tháng. Công tác quản lý, theo dõi thuế trên địa bàn ngày càng chặt chẽ, chuyển biến tích cực. Qua kiểm tra hồ sơ khai thuế đã ấn định thuế cho 16 doanh nghiệp với số thuế hơn 1.536 triệu đồng; công tác hoàn thuế được thực hiện kịp thời.

Tang cuong thanh tra, kiem tra nghia vu thue cua doanh nghiep - Anh 2

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Hà Văn Trọng: Các đơn vị liên quan cần tiếp tục soát xét và điều chỉnh các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp thực hiện phát triển sản xuất kinh doanh…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố đã phân tích cụ thể nguyên nhân một số sắc thuế đạt thấp. Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, các thành viên đoàn giám sát tham gia một số nội dung liên quan như: hiện tượng mua bán hóa đơn vẫn diễn ra công khai, phổ biến mà không có phương án ngăn chặn; tỷ lệ nợ thuế khá cao (11%); một số lĩnh vực còn có hiện tượng thất thu như thuế xây dựng nhà ở tư nhân, kinh doanh vận tải, dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ, ăn uống...

Giải trình một số nội dung đặt ra tại buổi làm việc, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Trần Nghị phân tích: Nếu tách nợ xây dựng cơ bản thì mức nợ thuế của đơn vị đạt ở mức dưới 5%; thuế xây dựng nhà ở tư nhân đến nay đã thu gần 5 tỷ đồng và dự kiến đến cuối năm sẽ thu gần 2 tỷ đồng, đây là mức thu đạt cao so với mặt bằng chung của tỉnh…

Tang cuong thanh tra, kiem tra nghia vu thue cua doanh nghiep - Anh 3

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Địa phương đang tiếp tục triển khai các giải pháp tập trung thu ngân sách, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị. Thời gian tới, đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục bám sát chương trình giám sát để tiếp tục có những đổi mới trong thu ngân sách.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao công tác chuẩn bị theo đúng đề cương cũng như chia sẻ khó khăn với đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ trong hoàn cảnh ngân sách khó khăn. Tuy vậy, trong những năm gần đây, đơn vị đã nỗ lực, kịp thời tham mưu để chính quyền các cấp có những chỉ đạo sát đúng; công tác cải cách hành chính không ngừng được nâng cao, đặc biệt là công khai thuế, đường giây nóng…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác quản lý thuế trên địa bàn. Theo đó, khắc phục những giải pháp thu chưa khéo léo bằng việc nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ ngành; tăng cường công tác thanh, kiểm tra nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp…

Thành Chung