Là Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đồng Nai, Chánh xứ Giáo xứ Biên Hòa (thành phố Biên Hòa), tôi nhận thấy rằng, đời sống vật chất cũng như tinh thần của hơn 861 nghìn giáo dân ở Đồng Nai nói riêng cũng như nhân dân tỉnh Đồng Nai nói chung ngày càng được nâng lên rõ rệt. Qua đó, đồng bào giáo dân ở Đồng Nai ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước và luôn tâm niệm sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đạo đời gắn bó, sống bác ái, chia sẻ yêu thương.

Với cương vị là đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII (nhiệm kỳ 2004 - 2011), trong thời gian qua, tôi đã mạnh dạn đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh nhiều nguyện vọng của cử tri trên địa bàn tỉnh, nhất là về vấn đề giáo dục và sản xuất nông nghiệp. Bởi giáo dục là 'quốc sách hàng đầu' nhưng hiện nay cơ sở vật chất, quy mô, chất lượng giáo dục mặc dù có nâng lên so với trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đất nước. Còn về sản xuất nông nghiệp, hiện nông dân đang phải đối mặt với giá phân bón, nguyên vật liệu tăng cao. Đặc biệt đầu ra cho nông sản vẫn chưa ổn định, là rào cản rất lớn cho nông dân trong bối cảnh hội nhập. Không chỉ riêng tôi mà tôi nghĩ đây cũng là ý kiến nhiều người muốn gửi đến Đại hội lần thứ XI của Đảng để các nhà lãnh đạo có những quyết sách trong thời gian tới. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào giáo dân ở Đồng Nai cũng như đồng bào Công giáo cả nước đã được nâng lên rất nhiều. Điều này cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Công giáo, luôn tạo điều kiện tốt nhất để người có đạo thực hiện nghĩa vụ sống tốt đời đẹp đạo, sống và phục vụ với tinh thần kính Chúa - yêu nước - thương người. Bên cạnh đó, hoạt động tín ngưỡng của giáo dân càng được tự do, mở rộng và giáo dân có đủ điều kiện sinh hoạt tín ngưỡng. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố. Tôi mong muốn, vấn đề tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa để làm sao tăng cường hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc một cách bền vững để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.