QĐND Online – Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Hội nghị Tổng kết công tác dân vận năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 diễn ra ngày 13-1 tại thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị

Năm 2011 Ban Dân vận Trung ương và ban dân vận các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, phối hợp thực hiện có kết quả nhiều nội dung công tác. Tích cực tham mưu cho Trung ương, cấp ủy cáp cấp lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các ban ngành, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh… Triển khai Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về công tác dân vận, thực hiện nhiều đề án, chủ chương, hướng dẫn, theo dõi, khảo sát việc triển khai, thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị. Chủ động, tích cực phối hợp với các ban ngành liên quan nắm, tổng hợp tình hình ý kiến các tầng lớp nhân dân để phản ánh và tham mưu cho Trung ương, các cấp ủy Đảng chỉ đạo kịp thời giải quyết nhiều vấn đề bức xúc…

Tuy nhiên hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại như: việc nắm bắt, tổng hợp tham mưu cho các cấp giải quyết các vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo, giải phóng mặt bằng, quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, việc làm… hiệu quả chưa cao. Tình trạng quan liêu, gây phiền hà cho dân vẫn diễn ra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số nơi chưa kịp thời, hiệu quả thấp. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở một số ngành, địa phương còn mang tính hình thức. Sự phối hợp, tham mưu xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trình cấp có thẩm quyền ban hành còn chậm trễ…

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 đặt ra là phối hợp tham mưu, xây dựng dự thảo Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới”, sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương vào đầu năm 2013. Đồng thời tham mưu cho Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể. Nghiên cứu, rà soát các lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh đã biểu dương ngành dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng của Đảng trong cả nước về những thành tích đạt được. Đồng thời yêu cầu những yếu kém, khuyết điểm trong công tác dân vận vừa qua phải được các cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức đầy đủ, sớm có biện pháp khắc phục một cách cụ thể, kiên quyết, nhanh chóng. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Đảng ta luôn coi trọng vị trí, vai trò to lớn của công tác dân vận trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Với truyền thống và những thành tích to lớn của lực lượng dân vận trong suốt quá trình cách mạng của Đảng, tôi tin tưởng nhất định các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó”.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao tặng cờ cho 8 tập thể, tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận. Ngoài ra tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 1.158 cá nhân.

Tin, ảnh: Trường Giang