Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu, Bộ Công an cần tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp để bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh xã hội. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nâng cao công tác dự báo là một trong các nhiệm vụ lớn được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh quán triệt tại buổi làm việc với Bộ Công an chiều 21/2. Tham dự buổi làm việc với Chủ tịch nước có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 3 chương trình quốc gia

Báo cáo với Chủ tịch nước về chương trình công tác của Bộ Công an năm 2012, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, hiện Bộ đang tập trung đẩy mạnh thực hiện 5 công tác trọng tâm được quán triệt tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67. Năm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường toàn diện Công an cấp huyện; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp; chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thái độ tác phong của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân.

Năm 2012, phương châm hành động của lực lượng CAND là "kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Bộ Công an đã, đang tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ bảo vệ trật tự xã hội được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới". Bộ Công an tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, chính sách pháp luật về công tác giữ gìn an ninh - trật tự, triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao quan trọng, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Lực lượng CAND tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 3 chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người. Triển khai lực lượng trấn áp các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, các băng nhóm lưu manh, côn đồ, bảo kê xiết nợ thuê, điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận. Phòng ngừa, ngăn chặn các loại tệ nạn xã hội. Đấu tranh có hiệu quả tội phạm kinh tế, tham nhũng, đẩy mạnh thực hiện các đề án cải cách tư pháp trong CAND theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. Thực hiện đề án tăng cường năng lực cơ quan điều tra Công an các cấp, kiện toàn cán bộ làm kỹ thuật hình sự, giám định pháp y…

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng nêu rõ các nội dung về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó có việc hoàn thiện về mặt pháp lý như soạn thảo dự án Luật CAND sửa đổi, dự án Luật bảo đảm trật tự an toàn xã hội, dự án Pháp lệnh Cảnh sát cơ động… Kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS, nhất là điều luật chống người thi hành công vụ do diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, trong khi hình phạt theo quy định BLHS chưa đủ sức răn đe. Tăng cường các biện pháp quản lý xuất, nhập cảnh, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng, vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, thực hiện đề án quy hoạch hệ thống phòng, chữa cháy toàn quốc, tăng cường tuần tra, kiểm soát, góp phần thực hiện có hiệu quả Năm an toàn giao thông 2012. Tiếp tục triển khai chương trình cải cách thủ tục hành chính trong CAND theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Một số kiến nghị, đề xuất của Bộ Công an như: kiến nghị Chủ tịch nước chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiến hành rà soát các bất cập của pháp luật về đất đai để Quốc hội chỉnh lý, sửa đổi kịp thời; chú trọng giải quyết an ninh trên các lĩnh vực trọng điểm, nhất là an ninh tài chính tiền tệ. Kiến nghị Chủ tịch nước chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị…

Thế giới diễn biến phức tạp, dự báo phải đổi mới

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã nghe các ý kiến của lãnh đạo Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát PCTP, Tổng cục XDLL CAND, Tổng cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, Vụ Pháp chế.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng trong CAND, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đạt được kết quả quan trọng: An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động của tội phạm từng bước được kiềm chế, trật tự an toàn giao thông có chuyển biến, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, củng cố, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch nước khẳng định, năm 2012 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi thì khó khăn, thách thức cũng không nhỏ. Tình hình phức tạp trên thế giới và khu vực sẽ tác động nhiều mặt và tiềm ẩn các yếu tố ảnh hưởng tới an ninh của đất nước, đặt ra nhiệm vụ nặng nề trong công tác công an.

Để bảo đảm giữ vững an ninh - trật tự trong tình hình mới, Chủ tịch nước yêu cầu: Bộ Công an cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".

Theo đó, Bộ Công an cần tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp để bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh xã hội. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống mua bán người. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh văn hóa, thông tin… Chủ tịch nước lưu ý, trong điều kiện thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi Bộ Công an cần nâng cao chất lượng công tác dự báo, từ đó kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp.

Cuối buổi làm việc, Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Văn phòng Chủ tịch nước trong việc phục vụ Chủ tịch nước về bảo đảm an ninh - trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Kiến nghị giữ nguyên mô hình pháp y trong CAND

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết đang thực hiện 3 đề án, trong đó có đề án tổ chức lại CQĐT theo hướng thu gọn đầu mối. Hiện có 3 CQĐT, gồm CQĐT trong CAND, trong Viện KSND tối cao và CQĐT trong QĐND. Khi xây dựng đề án, có vấn đề đặt ra là không tổ chức CQĐT trong Viện KSND vì không đảm bảo khách quan, các vi phạm trong lĩnh vực tư pháp không nhiều đến mức phải đặt riêng CQĐT trong VKS, đồng thời cơ quan này không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cần thiết.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh cũng nêu quan điểm của Bộ Công an đề nghị giữ nguyên mô hình pháp y CAND như hiện hành vì đã hình thành từ lâu, đang phát huy hiệu quả và khi trình dự án luật ra Quốc hội, các đại biểu thể hiện sự thống nhất cao về việc giữ mô hình pháp y CAND