QĐND Online - Sáng 30-9, tại Hà Nội, Đảng ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp (T-TG) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận (CTDV) của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới”.

QĐND Online - Sáng 30-9, tại Hà Nội, Đảng ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp (T-TG) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận (CTDV) của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới”.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 152, CTDV của binh chủng đã có bước đổi mới toàn diện cả về nội dung, hình thức, cách làm, đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động kết nghĩa; huấn luyện dã ngoại kết hợp làm CTDV; chương trình quân-dân y kết hợp; xây dựng thế trận lòng dân… của binh chủng từng bước đi vào nền nếp, đạt kết quả tốt, góp phần giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tính tổ chức kỷ luật, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ trong binh chủng.

Bộ đội T-TG diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp kết hợp với làm công tác dân vận.

Kết quả nổi bật trong thời gian qua là: CTDV của binh chủng đã góp phần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động cách mạng, các phong trào và nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát triển kinh tế-xã hội; củng cố quốc phòng-an ninh; tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; tu sửa trường học, nâng cấp trạm xá, mương máng thủy lợi, nghĩa trang liệt sĩ; khám, cấp thuốc miễn phí và thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng; tổ chức có hiệu quả phong trào xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị tập trung đánh giá rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và thống nhất phương hướng thực hiện Nghị quyết 152 trong thời gian tới; trong đó tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm tiến hành công tác dân vận của các cấp, các tổ chức, lực lượng; nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động tiến hành công tác dân vận với các nội dung, hình thức phù hợp, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống lũ lụt, thiên tai… giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của binh chủng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Đảng ủy Binh chủng T-TG đã tặng bằng khen, giấy khen cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 152/NQ-ĐUQSTW.

Tin, ảnh: ANH NGUYÊN