Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết hiện cả nước có 296 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, 463 cơ sở đào tạo lái xe mô tô.

Từ đầu năm đến nay, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TB-XH kiểm tra toàn diện về thực hiện quy định pháp luật đối với 25 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, 4 trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2 và 11 trung tâm sát hạch lái xe loại 3. Qua đó, các bộ, ngành đã cảnh cáo 2 đơn vị đào tạo lái xe ô tô, hạ lưu lượng đào tạo lái xe ô tô 4 đơn vị; dừng tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô hạng A1 3 đơn vị; dừng tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô 2 đơn vị và dừng sát hạch lái xe đối với 3 trung tâm sát hạch loại 3. Qua kiểm tra đột xuất trong tháng 7.2013, Thanh tra Bộ GTVT đã đình chỉ sát hạch 2 trung tâm và 1 hội đồng sát hạch lái xe, yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm; đình chỉ tuyển sinh 1 cơ sở đào tạo...

Theo TTXVN