(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Theo đó, từ ngày 10-3, tổ chức dịch vụ tư vấn du học chỉ được cấp giấy chứng nhận hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện: có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo giải quyết rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại; người đứng đầu và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ ĐH trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ và có chứng chỉ tư vấn du học do Bộ GD&ĐT cấp… Thủ tướng cũng giao Bộ GD&ĐT kiểm tra, thanh tra toàn diện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Ngoài ra, quyết định cũng quy định lưu học sinh phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo trong các trường hợp: không tham gia khóa học đã đăng ký, tự ý bỏ học, không được cấp văn bằng chứng nhận đã hoàn thành khóa học, bị đuổi hoặc trục xuất về nước, bỏ việc hoặc tự ý thôi việc khi chưa phục vụ đủ thời gian theo quy định…

Đ.LIÊN