Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống bằng "phương pháp kỷ luật tích cực" (PPKLTC) là một trong những biện pháp hữu hiệu trong công tác giáo dục toàn diện, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn cho học sinh, TS. Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ công tác Học sinh - Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã nhấn mạnh tại hội thảo “Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh bằng phương pháp kỷ luật tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/5.

Với sự tham gia của 300 đại biểu là các nhà quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, hội thảo là dịp đánh giá thực trạng của phương pháp kỷ luật hiện nay trong giáo dục phổ thông, vai trò của PPKLTC, khả năng triển khai trong các cấp học phổ thông, cũng như tìm kiếm giải pháp trước mắt và lâu dài trong áp dụng PPKLTC để giáo dục đạo đức học sinh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các biện pháp kỷ luật đang áp dụng trong trường học hiện nay là nhắc nhở, phê bình, thông báo với gia đình, cảnh cáo ghi học bạ, buộc thôi học có thời hạn… được các trường thực hiện nghiêm túc và công khai, đảm bảo công bằng cho học sinh trong việc khen thưởng và kỷ luật. Tuy nhiên, các biện pháp kỷ luật này còn khá “khô cứng” đối với một số học sinh có biểu hiện đạo đức không tốt. Do đó, trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các dự án liên quan đến “phương pháp kỷ luật tích cực” như: dự án trường học thân thiện của Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển, dự án Bảo vệ Trẻ em – Tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực của Tổ chức Plan, phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”... Các đại biểu cho rằng “phương pháp kỷ luật tích cực” đang triển khai nhận được sự tán đồng của học sinh. So với phương pháp cũ, học sinh “chưa tốt” cảm thấy được tôn trọng hơn, ít có những phản ứng tiêu cực đối với bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội. Tâm lý của đối tượng này cũng có biểu hiện tốt hơn, không còn mặc cảm, tự ti, chủ động trong việc tự thay đổi bản thân, phát huy các giá trị tích cực của mình. Do đó, cần tăng cường triển khai “phương pháp kỷ luật tích cực" trong hoạt động nhà trường, tuyên truyền, hướng dẫn cho giáo viên kỹ năng giao tiếp, phân tích tâm lý của học sinh; đa dạng những biện pháp giáo dục tích cực như khen thưởng, động viên, tăng cường vai trò của học sinh “chưa tốt” trong các hoạt động của lớp, trường, xã hội./.