GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chứa cháy gửi các đơn vị trực thuộc Sở, phòng GD&ĐT và trung tâm GDTX các huyện, thị xã.

Tang cuong phong chay chua chay trong cac don vi, truong hoc - Anh 1

Theo văn bản này, từ đầu năm 2016 đến nay, cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 47 vụ cháy làm chết 3 người, thiệt hại về tài sản khoảng 123 tỷ đồng, gây ảnh hưởng lớn đên trật tự an toàn xã hội.

Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với cơ quan thông tin và truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo phòng cháy, chữa cháy. Củng cố, kiện toàn lực lượng, trang bị phương tiện, đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ” khi có cháy, nổ xảy ra.

Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra các cơ sở, khu vực có khả năng cháy, nổ để kịp thời xây dựng phương án xử lý hiệu quả. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng phòng cháy, chữa cháy, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất gây nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt...

Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.