Vừa qua, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN &PTNT) đã thực hiện Lễ ký kết Bản ghi nhớ về Tăng cường phối hợp công tác thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản giữa hai bộ.

Tang cuong phoi hop thuc day san xuat, tieu thu nong lam thuy san - Anh 1

Theo nội dung Bản ghi nhớ, các đơn vị chức năng trực thuộc hai Bộ sẽ tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản trong giai đoạn 2016 - 2020 trên 6 lĩnh vực là: Phát triển sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng đáp ứng yêu cầu của thị trường; trao đổi thông tin, tháo gỡ rào cản phi thuế quan, mở cửa thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu; quản lý thị trường, chống buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với vật tư nông nghiệp và hàng nông, lâm, thủy sản; đẩy mạnh cơ giới hóa, điện khí hóa nông nghiệp nông thôn; thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản, tăng cường quản lý và phát triển làng nghề; quản lý nhà nước và thống nhất chỉ đạo các địa phương.

"Sáu nội dung trong Bản ghi nhớ chỉ là quy ước, trên thực tế có những vướng mắc lãnh đạo hai Bộ sẽ điện đàm trực tiếp để tháo gỡ, nhằm khai thác thế mạnh ngành nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới." Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Bản ghi nhớ được thực hiện trên nguyên tắc, Bộ Công Thương sẽ chủ trì thực hiện các giải pháp thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại gồm lưu thông hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế, quản lý cạnh tranh, phòng vệ thương mại, quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ NN & PTNT chủ trì thực hiện các giải pháp thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản; thực hiện các giải pháp liên quan đến đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chủ trì thực hiện đàm phán, giải quyết các rào cản về kiểm dịch động, thực vật và an toàn thực phẩm thuộc diện quản lý chuyên ngành.

Tuấn Minh