Đó là ý kiến phát biểu của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Ngô Văn Khánh tại hội nghị giao ban với thanh tra các bộ, ngành Trung ương quý II/2016 diễn ra tại Hà Nội sáng nay (8/11/2016). Dự Hội nghị còn có Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn, lãnh đạo các cục, vụ đơn vị thuộc TTCP và lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành Trung ương.

Tang cuong phoi hop de xu ly chong cheo trong thanh tra, kiem tra - Anh 1

Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HH

Quý III, phát hiện vi phạm hơn 51 nghìn tỷ đồng

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh cho biết, 9 tháng đầu năm, TTCP cùng thanh tra các bộ, ngành đã tiến hành 129 cuộc thanh tra hành chính, 198.385 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 404.582 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế với tổng số tiền gần 51 nghìn tỷ đồng; kiến nghị thu hồi gần 40 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, TTCP tiến hành 39 cuộc thanh tra, trong đó đã ban hành 13 kết luận thanh tra; xây dựng báo cáo, hoàn thiện 11 kết luận thanh tra; đang thanh tra 15 cuộc. Qua kết luận thanh tra đã phát hiện vi phạm kinh tế hơn 9,2 nghìn tỷ đồng; trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 3,3 nghìn tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 5,9 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc; 18 đối tượng; kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến nội dung thanh tra. Đồng thời, triển khai đôn đốc, kiểm tra việc xử lý 25 kết luận thanh tra; đã thu hồi được 987 tỷ đồng đạt 49%; đôn đốc xử lý hành chính 75 tập thể, 37 cá nhân; khởi tố 7 vụ việc, 7 đối tượng.

Thanh tra các bộ, ngành tiến hành 90 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 46 cuộc, ban hành 39 kết luận thanh tra, phát hiện trên 226,3 tỷ đồng. Lực lượng thanh tra chuyên ngành tiến hành 198.385 cuộc thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 404.582 tổ chức, cá nhân, phát hiện 150.235 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là trên 41.426 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 36.686 tỷ đồng; ban hành 126.549 quyết định xử phạt hành chính với số tiền trên 4.692 tỷ đồng.

Về tiếp dân và giải quyết đơn thư, ông Lĩnh cho biết, trong 9 tháng qua, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 16.693 lượt người với 4.953 vụ việc; có 481 đoàn đông người; xử lý 3.081 đơn thư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý, giải quyết 31 vụ việc khiếu nại (KN), tố cáo (TC).

Các bộ, ngành tiếp 16.693 lượt người với 8.467 vụ việc, có 286 đoàn đông người, xử lý 4.827 đơn thư va giải quyết được gầm 6.000 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền. Thông qua công tác giải quyết KN,TC đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 521 triệu đồng.

Tang cuong phoi hop de xu ly chong cheo trong thanh tra, kiem tra - Anh 2

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HH

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), TTCP cùng thanh tra các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN, lãng phí; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện giải pháp phòng, ngùa tham nhũng.

Ngoài ra, TTCP còn thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại 5 bộ, ngành và 14 địa phương…

Cánh tay nối dài để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thanh tra

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành cơ bản đồng tình với báo cáo kết quả thanh tra 9 tháng đầu năm của thanh tra các bộ, ngành do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh trình bày.

Các đại biểu chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thanh tra cũng như thanh tra chuyên ngành. Đặc biệt là vấn đề chồng chéo trong quá trình thanh tra của các ngành, trong đó là vướng mắc với ngành kiểm toán.

Các đại biểu cũng đưa ra nhiều giải pháp pháp nhằm hạn chế, khắc phục trong hoạt động chồng chéo.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn khẳng định, việc tổ chức Hội nghị giao ban hàng quý giữa TTCP và thanh tra các bộ, ngành là cơ hội để các cơ quan thanh tra bàn bạc, học hỏi kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gõ vướng mắc trong quá trình thanh tra, đặc biệt là vấn đề chồng chéo trong hoạt động thanh tra giữa thanh tra với kiểm toán và giữa thanh tra các bộ, ngành với nhau. Tuy nhiên, việc xử lý vấn đề chồng chéo cần được bàn bạc chuyên môn sâu hơn. Quan điểm của TTCP là cùng với thanh tra các bộ, ngành là cánh tay nối dài để cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thanh tra.

Tang cuong phoi hop de xu ly chong cheo trong thanh tra, kiem tra - Anh 3

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: HH

Kết luận tại Hội nghị, Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh đánh giá cao các ý kiến tham luận của đại diện Thanh tra các bộ ngành, nhất là các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra giữa TTCP với thanh tra các bộ, ngành và với Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, khẳng định những ý kiến đưa ra tại cuộc họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN của các bộ, ngành Trung ương.

Gắn thanh tra đột xuất với thanh tra theo kế hoạch

Về phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2016, theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, TTCP sẽ cùng với thanh tra các bộ, ngành tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch 2016 gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm, có nhiều đơn thư KN,TC; thanh tra vụ việc do Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng giao; hướng dẫn các cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 theo đúng hướng dẫn của TTCP, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định kết quả thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra…

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chủ trương, pháp luật về KN,TC; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN,TC (phấn đấu đạt trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh); chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật (phấn đấu đạt trên 80%); thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách trong pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC….

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về PCTN; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; tăng cường phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết KN,TC và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước va việc thực hiện pháp luật về PCTN.

Về công tác xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017, Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh yêu cầu thanh tra các bộ, ngành trên cơ sở văn bản hướng dẫn việc xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra năm 2017 của TTCP đối với từng bộ, ngành kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tiến hành rà soát.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan kiểm toán, kiểm tra, công an và cơ quan nhà nước khác để xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và điều tra.

Phương Hiếu - Thái Hải