Tảo hôn và hôn nhân cận huyết không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra hậu quả rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người dân nhận thức chưa đầy đủ về hậu quả, tác động tiêu cực của tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Tang cuong pho bien tac hai cua tao hon trong nganh GD&DT - Anh 1

Trước thực trạng này, Sở GD&ĐT Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, học viên trong công tác ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong ngành GD&ĐT.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Đưa công tác ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết là một trong các nội dung hoạt động trọng tâm của năm học, là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Xây dựng tập thể nhà trường trở thành tập thể sư phạm đoàn kết, kiên quyết ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Đối với các trường học có số đông học sinh là người dân tộc thiểu số, nhà trường cần phải tăng cường công tác vận động, thuyết phục người đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ hủ tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình, nghiêm túc thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Sở này cũng yêu cầu các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình trong các tiết chào cờ đầu tuần, hoạt động ngoại khóa, tọa đàm, thảo luận; tố chức các cuộc thi tìm hiểu như bài viết, hái hoa dân chủ, xây dựng và thực hiện tích hợp, lồng ghép vào chương trình dạy học chính khóa ở các môn học Sinh học, Đạo đức, Giáo dục công dân, Địa lý.... trong việc giáo dục, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho học sinh. Chỉ đạo giáo viên giảng dạy các môn học này phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các tiết dạy theo quy định.

Đối với các môn học khác, tùy theo bài dạy mà lồng ghép để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức ký cam kết không có học sinh vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình như sau: Học sinh và phụ huynh ký cam kết với giáo viên chủ nhiệm lớp; giáo viên chủ nhiệm lớp ký cam kết với hiệu trưởng về việc thực hiện công tác ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết.