UBND tỉnh Đác Lắc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016".

Tang cuong pho bien, giao duc phap luat cho can bo, nhan dan khu vuc bien gioi - Anh 1

Đác Lắc có đường biên giới quốc gia dài 73 km tiếp giáp với tỉnh Mon-đun-ki-ri (Vương quốc Cam-pu-chia). Khu vực biên giới của tỉnh có bốn xã thuộc hai huyện biên giới là Buôn Đôn và Ea Súp với dân số 5.740 hộ, 21.943 khẩu gồm 24 dân tộc cùng sinh sống. Từ tháng 6-2014 đến 10-2016, các ngành chức năng của tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền được 96 đợt cho hơn 82 nghìn lượt người tìm hiểu những chính sách mới, luật mới ban hành liên quan đến công việc, đời sống, lao động sản xuất của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới. Nhờ đó, số vụ và đối tượng vi phạm quy chế về khai thác, bảo vệ rừng; vi phạm quy chế khu vực biên giới... giảm rõ rệt.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đác Lắc đã tặng bằng khen cho ba tập thể, bốn cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới.