(VEN) - Là tiêu đề của hội thảo do Mạng lưới nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương (APRN) phối hợp với Trung tâm Nông thôn bền vững (SRD) tổ chức mới đây tại Hà Nội. Hội thảo được tổ chức trước thềm Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) diễn ra vào cuối tháng 6/2012.

Được biết, Hội nghị Rio+20 tập trung vào hai nội dung chính là kinh tế xanh và xóa đói giảm nghèo trong khuôn khổ phát triển bền vững. Kinh tế xanh được hiểu là một trong những cách thức nâng cao đời sống của con người và thúc đẩy công bằng xã hội, trong khi giảm thiểu đáng kể rủi ro cho môi trường và cạn kiệt tài nguyên, nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh khuynh hướng chuyển đổi sang nền kinh tế này.

Theo đó, đại diện các tổ chức cộng đồng và các tổ chức dân sự từ 30 quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương và châu Mỹ La Tinh đã tham gia hội thảo tại Hà Nội nhằm hiểu hơn về các vấn đề thảo luận tại Rio+20, tăng cường phối hợp để thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức đại diện tiếng nói người dân châu Á cũng như hỗ trợ các sáng kiến để vận động chính sách tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững./.

Song Hương