(Tamnhin.net) - Bộ GD & ĐT vừa có công văn gửi Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh, thành phố. Các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm, khoa Sư phạm trên cả nước triển khai, thực hiện “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông”.

Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-BGDĐT ngày 10/6/ 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thảo “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông”; Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Hội thảo “Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông”. Hội thảo lần này sẽ giải quyết những khó khăn, thuận lợi của công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Kinh nghiệm làm giáo viên chủ nhiệm. Một số yêu cầu đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp (nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm của giáo viên ở trường phổ thông). Phương hướng, giải pháp tăng cường năng lực làm công tác chủ nhiệm cho giáo viên ở trường phổ thông. Giáo viên chủ nhiệm lớp với việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi cơ sở cử 4 đại biểu tham dự hội thảo. Trong đó, 1 đại biểu là lãnh đạo hoặc chuyên viên Sở giáo dục và đào tạo, 1 đại biểu là lãnh đạo hoặc chuyên viên đại diện cho các phòng giáo dục và đào tạo, 2 đại biểu là hiệu trưởng/phó hiệu trưởng hoặc giáo viên thực hiện tốt công tác chủ nhiệm ở trường phổ thông (trong đó có 1 đại biểu thuộc khối THCS). Số lượng đại biểu nữ tham dự phải đạt 50%. Trường đại học, cao đẳng sư phạm, khoa sư phạm: phải có 2 đại biểu là cán bộ giáo viên phụ trách khoa hoặc giảng dạy các nội dung liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông. Xuân Anh